جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

خاطرات قرآنی استاد ابوالقاسمی (5)

خیرمقدم عجیب با یک حدیث !!!
چندسال قبل مسجدی در تهران از من دعوت کرد تا در مراسم محفل انس با قرآن که دارند قرآن تلاوت کنم،بعداز نماز امام جماعت محترم من باب خیرمقدم گویی پشت تریبون رفت و به عنوان تیمن و تبرک! حدیث رب تال القران و القران یلعنه را مطرح فرمودند و بیان داشتند که:فکر نکنید هرکس قرآن می خواند آدم خوبی هست!بعضی از قاریان قرآن چنینند و چنان....!صرف نطر از درستی این حدیث و اینکه واقعاً بعضی از قاریان بویی از آموزه های قرآن نبرده اند باید گفت که هر نکته مقامی دارد و جای چنین بحث هایی آنهم در مجلسی که قرار است مردم تشویق به یادگیری قرآن شوند،نبوده و نیست.
ایشان ادامه داده بودند که: بله..... بعد از آن همه افاضات امام جماعت محترم مسجد از من دعوت کرد که به تلاوت مشغول شوم،آن شب هرکاری کردم دهانم برای تلاوت باز نمی شد چون قبل از آن یک ساعت من و امثال من را کوبیده بود!
چندشب پیش برای نماز به مسجد محل رفتم و همین که نشستم از بد حادثه امام جماعت مسجد همین حدیث را داشت توضیح می داد و من هم که یاد خاطره بالا افتاده بودم تاخودآگاه خنده ام گرفته بود درحالی که می ترسیدم آن بنده خدا خنده ی مرا به حساب گفته های خود بگذارد آن وقت همه چیز برای تکفیر و تفسیق جور بود!