جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

لطایف قرآنی (4)

 

 

 

1. ميهمان زيرک
به ميهمان ناخوانده اي گفتند:کدام سوره قرآن را بسيار دوست داري؟
گفت:سوره مائده
گفتند:کدام آيه را دوست داري؟
گفت:{ذرهم ياکلوا و يتمتعوا...}؛ بگذار آنها بخورند و بهره گيرند.
گفتند:ديگر چه؟
گفت:{...آتنا غدائنا...}؛ غذاي ما را بياور
گفتند: ديگر چه؟
گفت:{ادخلوها بسلام امنين}؛ (فرشتگان به آنها مي گويندداخل باغ ها
شويد با سلامت و امنيت.
گفتند: ديگر چه؟
گفت:{...و ما هم بخارجين...}؛و هرگز از آن (اتش دوزخ)خارج نخواهند شد.
2. پرسش ناراحت کننده
مردي قطعه زميني در مجاورت زمين شخص ديگري داشت و هر سال،
بخشي از زمين را ضميمه ي زمين خود مي ساخت. روزي صاحب زمين اولي
 به دومي گفت: علت نقصان و کاستي زمين چيست؟
دومي: مگر نشنيده اي که خدا مي گويد:
او لم يروا انا نأتي الارض نقصها من اطرافها...:آيا نديديد که ما پيوسته به
سوي زمين مي آييم و از اطراف (وجوانب)آن کم مي کنيم!؟
 اولي گفت:پس علت افزوني زمين تو چيست؟
دومي:{...ذلک فضل الله يؤتيه من يشاء...}؛اين فضل خداوند است،به هر
کس(و شايسته ببيند)مي دهد.
 اولي:آخر چرا زمين تو هر سال بيشتر مي شود و زمين من کم؟
 دومي:{يا ايها الذين آمنوا لا تسالوا عن اشياء إن تبد لکم تسؤکم...}؛اي
کساني که ايمان آورده ايد !
از چيزهايي نپرسيدکه اگر براي شما آشکار گردد،شما را ناراحت مي کند.
3. موسی و کیسه زر
عربی موسی نام ، صبح هنگام در مسجد مشغول  گرفتن وضو بود که ناگاه کیسه زری یافت . در همین اثنا تکبیر نماز گفتند و عرب کیسه به دست راست گرفته به صف جماعت شتافت و در پشت سر امام جماعت به نماز ایستاد.
اتفاقاً پیش نماز بعد فاتحه این آیه را خواند که " وماتلک بیمینک یا موسی ؟ "
یعنی : چیست اینکه در دست راست تو است ای موسی ؟
عرب گفت : " والله انت ساحر" .
" سوگند به خدا که تو جادوگری " .  وکیسه زر را پیش محراب انداخت و از ترس آنکه مبادا او را به تهمت دزدی بگیرند گریخت.